เงื่อนไข ข้อตกลง

ประมูลของ Ebay ซื้อของต่างประเทศ ส่งของกลับไทย พร้อมเคลียภาษีนำเข้า

เงื่อนไขข้อตกลง  :

1.เราเป็นเพียงตัวกลางส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าและจัดการเรื่องภาษีนำเข้า เราเป็นเพียงผู้ส่งต่อจากผู้ขายถึงมือผู้ซื้อ หากสินค้าของคุณเป็นของปลอม มีตำหนิเสียหายจากทางผู้ซื้อ เราจะไม่ได้รับผิดชอบใดๆต่อสินค้านั้นนะครับ สิ่งเหล้านี้จะอยู่ในความรับผิดชอบของผู้สั่งครับ ยกเว้นสินค้า Pre-order จะอยู่ในความรับผิดชอบของเราทั้งหมดครับ

2.การคืนเงินในกรณีของหาย ในกรณีที่ Tracking แจ้งว่าถึงโกดังเราแล้ว แต่เราไม่ได้ถ่ายรูปแจ้งทางผู้ซื้อ ทางเราจะไม่ได้รับผิดชอบใดๆ นะครับ เพราะบางทีอาจเกิดจากความผิดพลาดของบริษัทขนส่ง

3.แจ้งรูปเมื่อสินค้าถึงโกดังแล้วใช้เวลา 1-2 วัน บางครั้งอาจมีความผิดพลาดหรือมีปัญหาเรื่องรูปล่าช้าอาจใช้เวลามากกว่า 1-2 วันนะครับ

4.สินค้าที่ทางโกดังเรารับแล้ว หากเกิดการสุญหาย เรารับผิดชอบตามราคาสินค้านั้นๆ ไม่เกิน 3,000 บาทต่อรอบการส่ง กำไรเราได้เป็นกิโลนะครับ สินค้าราคาสูง กับการส่งที่คิดเป็นกิโล 760-950 บาท ทางเราจะไม่สามารถรองรับความรับผิดชอบเต็มจำนวนของสินค้าได้นะครับ จึงขอให้ทางลูกค้ายอมรับความเสี่ยง และ เข้าใจใจข้อนี้ด้วยนะครับ (สินค้าไม่เคยหายนะครับ)

5.เราจะไม่รอให้ครบแล้วส่งกลับมาพร้อมกัน หากชิ้นไหนมาไม่ทันวันปิดรอบของโกดัง จะถูกบินในรอบต่อไป ฉะนั้นประมาณเวลาในการส่งจากผู้ขาย เพื่อให้สินค้าของท่านอยู่ในรอบเดียวกันนะครับ

6.การนำเข้าบางครั้งอาจใช้เวลานอกเหนือจากที่ได้ลงไว้ อาจมีความล่าช้าในหลายๆปัจจัย วันหยุดของแต่ละประเทศ เทศกาลต่างๆ สถานการณ์ด่าน สถานการณ์การนำเข้าสินค้าขณะนั้น จากปกติ 10 – 14 วัน อาจเป็น 30-45 วัน ถ้าลูกค้าต้องการยกเลิกเราคืนเงินให้ได้สูงสุดที่ 3,000 บาทต่อรอบการส่ง เมื่อสินค้าเข้ามาได้ ทางเราจะแจ้งให้ทางลูกค้าทราบครับ ผมพูดตรงนะครับว่าตอนนั้นเกิดอะไรขึ้น อยากให้ยอมรับกันได้นะครับ

7.ห้ามนำที่อยู่ไปใช้โดยยังไม่ได้ลงทะเบียนกับทางเรานะครับ หากมีสินค้าที่ไม่มีชื่อกับทางเรา เราจะไม่รับผิดชอบ และไม่ส่งสินค้ากลับมาไทยนะครับ แล้วจะไม่ส่งกลับคืนไปยังผู้ขายประเทศนั้นๆ

8.การชั่งน้ำหนักสินค้า เราชั่งรวมกล่องพร้อมส่งแบบไปรษณีย์ไทย ปัดเศษทีละ 0.5 kg  นะครับ

9.หากใช้ชื่อผิด หรือ มีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นให้แจ้งทางร้านก่อนนะครับ

10.หากสถานการณ์ด่านไม่ปกติ ราคาและเวลาเปลี่ยน ไม่ตามเอกสาร ลูกค้าต้องยอมรับในการเปลี่ยนแปลง

 

สินค้าที่ห้ามส่ง :

สินค้าประเภทวัตถุไวไฟ (เครื่องสำอางที่ไม่ติดไฟส่งได้ครับ) , Brandname Hi-end (สอบถามก่อนนะครับ) , บุหรี่ , วัตถุที่อาจเกิดการระเบิดได้ , วัตถุที่มีการอัดแก๊สหรืออากาศ , อาวุธ , ยุทโธปกรณ์ , BB Gun , แบตเตอรี่ , น้ำหอม , ยาทาเล็บ และทุกอย่างที่เป็นสเปรย์ ซากพืช ซากสัตว์ งาช้าง หากมีการลักลอบส่งมาเราจะไม่จัดส่งให้และไม่ส่งกลับคืนไปต้นทาง บางโกดังสามารถส่งได้ โปรดสอบถามรายละเอียดอีกครั้ง