ดำเนินพิธีศุลกากร

ประมูลของ Ebay ซื้อของต่างประเทศ ส่งของกลับไทย พร้อมเคลียภาษีนำเข้า

รับดำเนินพิธีศุลกากรทางไปรษณีย์ และ ขนส่งเอกชน

รับดำเนินพิธีศุลกากรทางไปรษณีย์ ทั้ง เคลียภาษี ทางไปรษณีย์ EMS , Airmail , พัสดุย่อยทางอากาศ , ไปษณีย์หลักสี่ และ ขนส่งเอกชน FedEx, DHL, TNT, UPS โดยใช้ที่อยู่ของเราในการจ่าหน้ากล่องพัสดุ (ในกรณีของไปรษณีย์) หรือ ใช้จ่าหน้าตามที่อยู่ของท่านเอง (ขนส่งเอกชน) โดยจะต้องลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกกับทางเราก่อน หรือ ในกรณีที่ได้รับแจ้งจากไปรษณีย์ หรือ ใบเขียว “ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ” แล้วสามารถสอบถามได้ครับ

รายละเอียดและเงื่อนไขการดำเนินพิธีศุลกากรทางไปรษณีย์

1.สินค้า Hi-end จะเป็นอีกราคาโปรดสอบถามอีกครั้ง

2.บางครั้งขนส่งจะต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนเพื่อใช้ในการออกของ ทางเราจำเป็นต้องให้ลูกค้าแจ้งสำเนาบัตรประชาชนให้ทางเราทราบ

3.เศษของกิโลปัดเป็น 1 กิโลกรัม เช่น 5.01 กิโลกรัม จะปัดเป็น 6.0 กิโลกรัม

4.แจ้งเลข Tracking หรือ AirWaybill ทุกครั้งหลังจากส่งของออกมาแล้ว

5.ห้ามสินค้าผิดกฎหมาย บุหรี่ไฟฟ้า, ยาเสพติด, ปืน, ยุทโธปกรณ์ หากมีการลักลอบซุกซ่อนเข้ามา และมีปัญหาทางเราจะต้องแจ้งข้อมูลลูกค้าที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้กับทางเราให้เจ้าหน้าที่ทราบ